disclaimer

Website

Inhoud

Mondzorg Bornem biedt op deze website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan Mondzorg Bornem niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Wordt Mondzorg Bornem verwittigd van foute gegevens op de website, dan zal Mondzorg Bornem die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen.

Mondzorg Bornem kan echter geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is. Mondzorg Bornem kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s).

De informatie van de website heeft bovendien een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen noch voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook. De medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen raadpleegt u best de behandelende arts of therapeut.

Intellectuele eigendom © Mondzorg Bornem 2020

De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn in principe eigendom van Mondzorg Bornem. Mondzorg Bornem geeft de toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie  is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van Mondzorg Bornem. U kunt hiervoor contact opnemen met onze praktijkmanager via e-mail: christophe.van.durme@mondzorgbornem.be.

Persoonsgegevens

In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt via de website, zal Mondzorg Bornem deze altijd verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de overige privacyregels. Dit betekent onder meer dat uw persoonsgegevens veilig en op vertrouwelijke wijze zullen worden verwerkt. Persoonsgegevens die u ons toestuurt, kunnen evenwel pas veilig door ons worden verwerkt wanneer die gegevens onze beschermingsfilter passeren en voor zover ze zich onder ons beheer bevonden. Bovendien bent u steeds zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de overgemaakte informatie.

Meer informatie over hoe we precies omgaan met uw persoonsgegevens, leest u in het privacyreglement.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om uw bezoek aan onze website te verbeteren, om bepaalde diensten aan te bieden, om eventuele fouten te identificeren en onze website te optimaliseren. De cookies die Mondzorg Bornem gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties.

Lees ons volledige cookiebeleid.

 

Patiëntenrechten

Voor meer informatie lees uw rechten als patiënt.

 

Uw patiëntendossier en privacy

Lees meer over hoe Mondzorg Bornem omgaat met uw privacy en uw medisch dossier.

 

Vragen, suggesties en klachten

Vraag, feedback, klacht of compliment? Laat het ons weten via info@mondzorgbornem.be of  via onze contactpagina.